หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับรวมงานวิจัยย่อ) (ISBN : 978-0-9923869-2-4)
Read

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับรวมงานวิจัยย่อ) (ISBN : 978-0-9923869-2-4)

by Apisit Uthakhamkong

ผู้เรียบเรียง : ดร.กิจชัย เอื้อเกษม พิมพ์ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2557 ลิขสิทธิ์ : สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) Dhammachai International Research Institute of New Zealand 16 Pitt Street, North Dunedin, Dunedin 9016, New Zealand... More

Read the publication