หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับวิชาการ) หน้า 1 ถึง 302 (ISBN : 978-0-9923869-3-1)
Read

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับวิชาการ) หน้า 1 ถึง 302 (ISBN : 978-0-9923869-3-1)

by Apisit Uthakhamkong

ผู้เรียบเรียง : ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9 พิมพ์ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2557 ลิขสิทธิ์ : สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) Dhammachai International Research Institute of New Zealand 16 Pitt Street, North Dunedin, Dunedin 9016, New... More

Read the publication