หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับประชาชน) (ISBN : 978-0-9923869-1-7)
Read

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ฉบับประชาชน) (ISBN : 978-0-9923869-1-7)

by Apisit Uthakhamkong

ผู้เรียบเรียง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด (ราชบัณฑิต) พิมพ์ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2557 ลิขสิทธิ์ : สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) Dhammachai International Research Institute of New Zealand 16 Pitt Street, North Dunedin,... More

Read the publication