Ish 1 Amar
Read

Ish 1 Amar

by Besheva

‫בר אה חדשה לגמר ‪ .‬הפק את התועלת מכל ום חדש זה נהנה וזה לא חסר תן ב את השלווה לקבל את הדבר ם שא ן ב כולת לשנותם‪ ,‬לא המד‬ ‫הוא העיקר‪ ,‬אלא המעשה „ ּפ ַנּו ּ ֶדּרֶך ְ ָהעָם סֹלּו ּסֹלּו ּ„ ַה ֲמסִל ָּה מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת‪... More

Read the publication