smotrich
Read

smotrich

by Besheva

‫לפיד‬ ‫של‬ ‫סמרטוטים‬ ‫להיות‬ ‫להפסיק‬ :‫כותרת‬ * ‫החזיתות‬ ‫בכל‬ ‫קרסה‬ ‫עתיד‬ ‫ יש‬ ‫עם‬ ‫הברית‬ ‫של‬ ‫הקונספציה‬ :‫להודות‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ :‫משנה‬ ‫מקצצת‬ ,‫מסוכן‬ ‫מדיני‬ ‫תהליך‬ ‫לקיים‬ ‫כדי‬ ‫רוצחים‬ ‫משחררת‬ ‫בה‬ ‫חברים‬ ‫שאנו‬ ‫הממשלה‬ ‫ההתעמרות‬... More

Read the publication