Kum Sukkot 2019
Read

Kum Sukkot 2019

by Besheva

‫‪10.10.2019 Ġ"ĥĦ‬‬ ‫‪"ĥ ĕĤĥĦč‬‬ ‫‪Č | Ğčĥč ěđĦĕĞĐ Ęĥ‬‬ ‫‪Ħ Č"ĕ‬‬ ‫‪ĥ ęĕĘđĕĔĐ ğĝđĚ | ġĤČč ĖĘĐĦĐ ęđģ‬‬ ‫שפע פעילויות‬ ‫ואטרקציות‬ ‫לכל המשפחה‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20‬‬ ‫שמונה תחנות‬ ‫וגעגוע‬ ‫‪18‬‬ ‫עולים לרגל‬ ‫‪22‬‬ ‫מבשרי הסתו‬ ‫כבר פורחים‬ ‫ַמ ְח ָּת‬ ‫ש‬ ‫ ‬ ‫ָ‬... More

Read the publication