ฉบับที่ 1 ต.ค.55
Read

ฉบับที่ 1 ต.ค.55

by Aswin Uttama

พิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโท ธวัชชัย ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบกท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกท่าน ใหม่ ณ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ข่าวกรมแพทย์ทหารบก ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ พันเอกหญิง... More

Read the publication