Евлия Челеби Пътепис    Превод от османотурски, съставителство и редакция на Страшимир Димитров
Read

Евлия Челеби Пътепис Превод от османотурски, съставителство и редакция на Страшимир Димитров

by chardakova68

Институт за балканистика при БАН Издателство на Отечествения фронт, София — 1972 г.

Read the publication