วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 109 ก.ค.-ก.ย.58
Read

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 109 ก.ค.-ก.ย.58

by Eppo Journal

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) เป็นแผนที่จะมอบโอกาสในการยกระดับความเข้มข้นของการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งมีทั้งหมด 34 มาตรการ... More

Read the publication