วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 111 ธ.ค.58-ม.ค.59
Read

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 111 ธ.ค.58-ม.ค.59

by Eppo Journal

ฉบับนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ริเริ่มโครงการ "เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" แอพพลิเคชั่นใหม่ เป็นการรวมตัวทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน เปลี่ยนมาเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน โดยการคำนวณได้อัตโนมัติ... More

Read the publication