วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 114 มิ.ย.-ก.ค.59
Read

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 114 มิ.ย.-ก.ค.59

by Eppo Journal

จากความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้เกิดความมั่งคงทางพลังงานในประเทศ กระทรวงพลังงานจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนนโยบายเพื่อรักษาระดับการใช้พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด... More

Read the publication