วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 115 ส.ค.-ก.ย. 59
Read

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ 115 ส.ค.-ก.ย. 59

by Eppo Journal

ในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559 นี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานขอใช้พื้นที่สำคัญเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลอันเป็นที่รักและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติที่เคยมีบทบาทสำคัญในสนพ. แห่งนี้ “ท่านชวลิต พิชาลัย”... More

Read the publication