Bán đất Đà Nẵng
Read

Bán đất Đà Nẵng

by Kim Anh Phan

BÁN ĐẤT ĐÀ NẴNG ĐỊA CHẤT KHÔNG ỔN ĐỊNH, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VẪN CÒN KHÓ KHĂN BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY Bán đất Đà nẵng chứ để đến lúc các đại gia bđs đồng khởi hạ giá thì lúc ấy muốn bán cũng không bán được”, trong thu hồi nợcom">Bán đất Đà nẵng chứ để đến lúc các đại... More

Read the publication