Відомості з історії хімії
Read

Відомості з історії хімії

by Ірина Гринько

Відомості з історії хіміїВідомості з історії хімії Історія хіміїІсторія хімії вивчає і описуєвивчає і описує складний процесскладний процес накопичення специфічнихнакопичення специфічних знань, що відносяться дознань, що відносяться до вивчення... More

Read the publication