hoveret atarim
Read

hoveret atarim

by tomer breier

‫אתרים‬1 ‫ר‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫אתרים‬ ‫מנדלסון‬ ‫אריך‬ ‫האדריכל‬ ‫של‬ ‫לדמותו‬ ‫קווים‬ - ”‫פוסקים‬ ‫בלתי‬ ‫”חזיונות‬ :‫אדריכלות‬ 11-10 ‫עמ‬ ‫תיירותי‬ ‫כמושכן‬ ‫שימור‬ 13-12 ‫עמ‬ ‫מורשת‬ ‫באתרי‬ ‫פורמלי‬... More

Read the publication