кроссворд
Read

кроссворд

by АНАСТАСИЯ ПАРФЕНОВА

Кроссворд по информатике класс 7 Разгадай кроссворд и прочитай слово, стоящее по вертикали. 1 1 и н т е р ф е й с 2 2 п р и н т е р ф 3 3 п р о ц е с с о р 4 4 п р о г р а м м а 5 5 м и к р о ф о н 6 6 д в а 7 7 к о м п ь ю т е р и 8 8 к л а в и а т у р а... More

Read the publication