Roni Kersh_KATALOGE
Read

Roni Kersh_KATALOGE

by shlomit toledo

‫אביב-יפו‬ ‫בתל‬ ‫לשימור‬ ‫פרויקטים‬ RoniKersh ‫בע“מ‬ ‫בתים‬ ‫הלבשת‬ ‫ת“א‬ 15 ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫פרויקט‬ :‫בתמונה‬

Read the publication