Page 215
Read

Page 215

by M. Luisa Díaz

MNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE Competencia en comunicación lingüística - Valorar a obra artística. - Buscar a orixinalidade narrativa e formal. - Obter información relevante e suficiente a partir da observación. - Describir procesos de... More

Read the publication