Alixonto'ra Sog'uniy - Turkiston Qayg'usi
Read

Alixonto'ra Sog'uniy - Turkiston Qayg'usi

by Хуршид Даврон

Ushbu kitob ulug‘ bobokalonlarimizdan bo‘lgan alloma Alixonto‘ra Sog‘uniy qalamlariga mansub nodir bir asardir. Muallif «Turkiston kayg‘usi» (1966—1973) nomli bu asarida xalqimiz qanday kilib bosqinchilarga qaram bo‘lib qolgani va dinni, Vatanni, millatni... More

Read the publication