Lịch sử Mục Kiền Liên
Read

Lịch sử Mục Kiền Liên

by Thư Viện GĐPT

Lịch sử Mục Kiền Liên • Lời nói đầu. • Thời niên thiếu. • Du phương tầm đạo. • Tìm ra chân lý. • Tinh tấn làm theo lời Phật dạy. • Một Thinh văn xuất sắc. • Những đóng góp của hai vị Ðại đệ tử. • Thần thông của Mahà Moggallàna. •... More

Read the publication