Phật học quần nghi
Read

Phật học quần nghi

by Thư Viện GĐPT

PHẬT HỌC QUẦN NGHI (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm LỜI GIỚI THIỆU "Phật Học Quần Nghi" là quyển sách giải thích những vấn đề nghi vấn của những người học Phật và tu Phật, chủ yếu là của Phật tử tại gia. Cuốn... More

Read the publication