Мебели Дизма брошура от 18 февруари до 18 март 2013
Read

Мебели Дизма брошура от 18 февруари до 18 март 2013

by Promo Fiesta

Õолна ãарнитура Åлена ÓÍÈÂÅРÑÀËÅÍ ÚÃÚË Размер: 230/150 см Материал: PU пяна+дамаска ФÓÍКÖÈß ÑÚÍ /клик клак/ 399лв. 72лв. спестявате ÒÎÏ ÖÅÍÀ Стара цена: 471лв. РÀКËÀРÀКËÀРÀКËÀ Õолна ãарнитура Òиара ÓÍÈÂÅРÑÀËÅÍ ÚÃÚË Ñекциÿ Àлфа Размер: 180/32/40/155 см... More

Read the publication