Вестник Животът Днес - брой 26 / 9-15 юли 2013
Read

Вестник Животът Днес - брой 26 / 9-15 юли 2013

by Promo Fiesta

–‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ò·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÚË‡Ê 300 000 ¡ÓÈ 26 (60), 9 - 15 ˛ÎË 2013 „. („Ó‰. II) —ÌËÏ͇–ÓÒÂ̬≈–√»ÀŒ¬ —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÏÓ‰ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ www. jivotatdnes. bg Европейските практики в лекарствената политика От 2014 г. влизат електронните рецепти Григор Димитров и... More

Read the publication