umphikukristu usefikile
Read

umphikukristu usefikile

by banjani Zuma

Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu nezwa ukuthi umphikukristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphikukristu abaningi; nakalokho siyazi sekuyikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi… Ngubani ongumqambimanga uma kungesinye... More

Read the publication