Info Trenčín 10/2010
Read

Info Trenčín 10/2010

by Mesto Trenčín

Po vydaní stavebného po­ volenia sa k nemu ešte budú môcť účastníci vyjadriť a vzniesť prípadné námietky do 15 dní. Mesto Trenčín v procese sta­ vebného konania zastupova­ la vedúca Útvaru architektúry a územného plánovania MsÚ Adriana Mlynčeková:... More

Read the publication