PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)
Read

PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)

by VÁN SÀN TRE PINCTADALI VIETNAM

1 | T r a n g w w w . b a m b o o a l i . c o m Nhắc đến những sản phẩm từ Tre chúng ta vẫn thường nghĩ đến là những sản phẩm mang tính chất thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, tận dụng sự rồi dào nguồn nguyên liệu tre của đât nước ta, một số doanh nghiệp đã... More

Read the publication