PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)
Read

PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)

by VÁN SÀN TRE PINCTADALI VIETNAM

1 | T r a n g w w w . b a m b o o a l i . c o m Nắm bắt được các yếu tố đó, PINCTADALI đã nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm từ tre tự nhiên. Qua xử lý và ép với áp lực cao, tấm tre ép có nhiều đặc điểm ưu việt hơn gỗ tự nhiên, có thể làm được tấm ép... More

Read the publication