PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)
Read

PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)

by VÁN SÀN TRE PINCTADALI VIETNAM

1 | T r a n g w w w . b a m b o o a l i . c o m Cây tre từ xưa đến nay luôn là người bạn thân thiết của người dân Việt . Tre bảo vệ xóm làng, tre là vũ khí đánh giặc, tre làm cột giường, chống nhà, làm bàn ghế xuất khẩu và trong tiểu mục hôm nay ta lại... More

Read the publication