PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)
Read

PINCTADALI VIỆT NAM - TIÊN PHONG VÁN SÀN TRE (www.bambooali.com)

by VÁN SÀN TRE PINCTADALI VIETNAM

1 | T r a n g w w w . b a m b o o a l i . c o m Duyên tre Sinh năm 1977, cầm trong tay tấm bằng MBA cùng hơn hai năm trời du học bên trời Pháp nhưng khi về nước chàng trai trẻ Đặng Đình Trạm quyết định gắn bó với cây tre bình dị chứ không phải là kinh... More

Read the publication