Copie de so ghi +ón nhan 1
Read

Copie de so ghi +ón nhan 1

by Charles Hue

TT HỌ VÀ TÊN ÂN NHÂN SỐ TiỀN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐiỆN THOẠI THUỘC CỤM NGÀY THÁNG GHI CHÚ 1 Nguyễn Đình Quy (giáo) 100.000 Giáo xứ Lâm Xuyên Vinh mồng 1 tết 2014 2 Nguyễn Đình Thông (hội) 50.000 Giáo xứ Lâm Xuyên Vinh mồng 1 tết 2014 3 Nguyễn Đình Bắc (mến) 200.000... More

Read the publication