שבוע טברייני גיליון מס' 148
Read

שבוע טברייני גיליון מס' 148

by Israel Devora Dahan

‫פיצה‬ ‫יוסף‬ ‫ברכת‬ 04-8114046 :‫לפרטים‬ (‫כהן‬ ‫מינימרקט‬ ‫מול‬ ,'‫ד‬ ‫)שיכון‬ !‫מהודרת‬ ‫בהשגחה‬ ‫בצפון‬ ‫היחיד‬ ‫תו‬‫כ‬‫ר‬‫ב‬‫ת‬‫נו‬‫זו‬‫מ‬ ‫גבינה‬ 100% ‫במקום‬ ‫לקנייה‬ ‫קופון‬ ‫פיצה‬ ‫מגש‬ ‫ש"ח‬ 2490 ‫ב‬ 20/02/15 ‫עד‬ ‫בתוקף‬ ‫ללקוח‬ ‫אחד‬ ‫קופון‬... More

Read the publication