שבוע טברייני - גליון 119
Read

שבוע טברייני - גליון 119

by Israel Devora Dahan

‫פיצה‬ ‫יוסף‬ ‫ברכת‬ 04-8114046 :‫לפרטים‬ (‫כהן‬ ‫מינימרקט‬ ‫מול‬ ,'‫ד‬ ‫)שיכון‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ,‫גנים‬ ‫להזמנות‬ ‫ועוד‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫מבצע‬ ‫משפחתי‬ ‫מגש‬ ₪ 25 5 ‫זכאי‬ ‫בן‬ ‫יוחנן‬ '‫רח‬ 050-6700010 :‫נייד‬ ! ,! ,! ,! ,‫יותר‬ ‫קונה‬ ‫שלך‬ ‫השקל‬ ‫סלים‬... More

Read the publication