שבוע טברייני גיליון מס' 195 מייל
Read

שבוע טברייני גיליון מס' 195 מייל

by Israel Devora Dahan

‫חינם‬ ‫מופץ‬ | 195 '‫מס‬ ‫גליון‬ | 24.01.2016 ‫תשע"ו‬ ‫שבט‬ '‫יד‬ '‫א‬ ‫יום‬ | ‫החרדי‬ ‫לציבור‬ ‫המקומון‬ -‫טברייני‬ ‫שבוע‬ office@tveryani.co.il :‫דוא"ל‬ | 050-8259993 :‫פרסום‬ ‫להזמנת‬ | 04-6475040 :‫פקס‬ | 077-5435210 :'‫טל‬ 20:00 ‫בשעה‬ 25.1.16 ‫שבט‬... More

Read the publication