שבוע טברייני גליון מס' 188
Read

שבוע טברייני גליון מס' 188

by Israel Devora Dahan

‫חינם‬ ‫מופץ‬ | 188 '‫מס‬ ‫גליון‬ | 06.12.2015 ‫תשע"ו‬ ‫כסלו‬ '‫כד‬ '‫א‬ ‫יום‬ | ‫החרדי‬ ‫לציבור‬ ‫המקומון‬ -‫טברייני‬ ‫שבוע‬ office@tveryani.co.il :‫דוא"ל‬ | 050-8259993 :‫פרסום‬ ‫להזמנת‬ | 04-6475040 :‫פקס‬ | 077-5435210 :'‫טל‬ ‫פיצה‬ ‫יוסף‬ ‫ברכת‬... More

Read the publication