שבוע טברייני גיליון מס' 135 מייל
Read

שבוע טברייני גיליון מס' 135 מייל

by Israel Devora Dahan

‫פיצה‬ ‫יוסף‬ ‫ברכת‬ 04-8114046 :‫לפרטים‬ (‫כהן‬ ‫מינימרקט‬ ‫מול‬ ,'‫ד‬ ‫)שיכון‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ,‫גנים‬ ‫להזמנות‬ ‫ועוד‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫משפחתי‬ ‫מגש‬ ₪ 30 !‫מהודרת‬ ‫בהשגחה‬ ‫בצפון‬ ‫היחיד‬ ‫תו‬‫כ‬‫ר‬‫ב‬‫ת‬‫נו‬‫זו‬‫מ‬ ₪ 100 - ‫ב‬ ‫פיצות‬ 3 ‫תוספת‬ + ‫פיצה‬... More

Read the publication