04_Giao trinh Autocad 2004_TTTH
Read

04_Giao trinh Autocad 2004_TTTH

by azupshare

Bài giảng AutoCad 2004 được chia ra làm 3 phần chính như sau: PHẦN 1 : BẢN VẼ 2 D Gồm 16 chương: Trình bày cách thành lập bản vẽ PHẦN 2 : BẢN VẼ 3 D Gồm 9 chương: Trình bày cách thành lập mô hình bản vẽ không gian 3D và cách xuất bản vẽ 3D PHẦN 3 : NGÔN NGỮ... More

Read the publication