07_SANDBOX TOOLS
Read

07_SANDBOX TOOLS

by azupshare

SANDBOX TOOLS ( CÔNG CỤ TẠO ĐỊA HÌNH ) Nhóm công cụ dùng để tạo ra các bề mặt lồi lõm trên cơ sở các mặt phẳng đơn vị hình tam giác ( TIN ) và chỉnh sử chúng theo ý muốn . TIN : triangulated irregular network : lưới bề mặt tam giác không đều . 1. Hiển thị... More

Read the publication