09_Giao trinh Photoshop_TTTH Phu Nhuan
Read

09_Giao trinh Photoshop_TTTH Phu Nhuan

by azupshare

TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 1 BÀI 1: Chương trình Photoshop là m t chương trình x lý nh (bitmap) chuyên nghi p, cho phép l p ghép nh, ph c ch nh cũ, t o nh ngh thu t, h tr thi t k Web và ph c v in n... More

Read the publication