1996 324
Read

1996 324

by Santiago PREMIR

7. 600 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 156 L Venres, 9 de agosto de 1996 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 5853Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación... More

Read the publication