nifaq
Read

nifaq

by madani(anti ahmadiyya et anti chiite-kufar) les Batards d'israel

‫الــنـفــاق‬ ‫و‬ ‫القاديانية‬ ‫الحمدية‬ ‫العطار‬ ‫فؤاد‬ :‫كتبه‬ ‫يه‬‫ي‬‫في‬ ‫يانت‬‫ي‬‫ك‬ ‫ين‬‫ي‬‫منه‬ ‫خلة‬ ‫فيه‬ ‫كانت‬ ‫ومن‬ ‫خالصا‬ ‫منافقا‬ ‫كان‬ ‫فيه‬ ‫كن‬ ‫من‬ ‫))أربع‬ ‫سلم‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ال‬ ‫صلى‬ ‫قال‬ ‫رواه‬ - ((‫فجر‬ ‫خاصم‬ ‫وإذا‬ ‫أخلف‬ ‫وإذاوعد‬... More

Read the publication