nifaq
Read

nifaq

by madani(anti ahmadiyya et anti chiite-kufar) les Batards d'israel

‫الــنـفــاق‬ ‫و‬ ‫القاديانية‬ ‫المحمدية‬ ‫العطار‬ ‫فؤاد‬ :‫كتبه‬ ‫يه‬‫ي‬‫في‬ ‫يانت‬‫ي‬‫ك‬ ‫ين‬‫ي‬‫نمنه‬ ‫ةلخلة‬ ‫فيه‬ ‫كانت‬ ‫ونمن‬ ‫ةلخالصا‬ ‫نمنافقا‬ ‫كان‬ ‫فيه‬ ‫كن‬ ‫نمن‬ ‫))أربع‬ ‫سلم‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ال‬ ‫صلى‬ ‫قال‬ ‫رواه‬ - ((‫فجر‬ ‫ةلخاصم‬ ‫وإذا‬... More

Read the publication