Processament de text - Act 1 - Formatat de fonts
Read

Processament de text - Act 1 - Formatat de fonts

by PAINO ANGEL

F R A S E S C È L E B R E S S E G O N A G U E R R A M U N D I A L P r o c e s s a m e n t d e t e x t A c t i v i t a t 1 : F o r m a t a t d e f o n t s Informàtica 2n d’ESO. Segon quadrimestre. Curs 2011-2012 Professor encarregat: Àngel Paíno i García... More

Read the publication