Processament de text - Act 2 - Formatat de documents
Read

Processament de text - Act 2 - Formatat de documents

by PAINO ANGEL

L A S E G O N A G U E R R A M U N D I A L P r o c e s s a m e n t d e t e x t A c t i v i t a t 2 : F o r m a t a t d e d o c u m e n t s Informàtica 2n d’ESO. Segon quadrimestre. Curs 2011-2012 Professor encarregat: Àngel Paíno i García Contingut 1... More

Read the publication