haifa 834
Read

haifa 834

by Shenkar David

!‫הזדמנות‬ ‫פינתיים‬ ‫סלונים‬ ‫שינה‬ ‫למיטות‬ ‫נפתחים‬ ‫שונים‬ ‫בגוונים‬ ‫ש“ח‬ 1,900 054-9363837:‫אוהד‬ ‫חינם‬ ‫הובלה‬ ‫ריי‬‚‫ר‬‫ל‬‫סו‬/‫ף‬‫˜ו‬˘ ‫מיכאל‬ ‫מרחוב‬ ‫הליכה‬ ‘‫דק‬ 2 -‫כ‬ :‫חייגו‬ ‫להזמנות‬ 04-8700898 09:30-14:30 :‘‫ו‬ 10:00-23:00 : ‫ה‬-‫א‬... More

Read the publication