El Wassat
Read

El Wassat

by le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires

‫املزودين‬‫�ضمن‬‫جازي‬ ‫اخلدمة‬‫بنظام‬ ‫لالت�صاالت‬‫ال�شاملة‬ ‫اختياره‬ ‫عن‬ ‫جازي‬ ‫النقال‬ ‫الهاتف‬ ‫متعامل‬ ‫يعلن‬ ‫لالت�صاالت‬‫ال�شاملة‬‫اخلدمة‬‫بنظام‬‫املزودين‬‫�ضمن‬ ‫بغر�ض‬ ‫ح�ص�ص‬ ‫خم�س‬ ‫على‬ ‫ح�صوله‬ ‫بعد‬ )SUT( ‫الرتاب‬ ‫عرب‬ ‫والية‬ 28 ‫يف‬... More

Read the publication