El Wassat
Read

El Wassat

by le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires

‫أخرية‬‫ل‬‫ا‬ ‫عنابة‬ ‫وهران‬ ‫�سطيف‬ ‫غرداية‬ ‫اجلزائر‬ ‫بجاية‬ 10 6 25 12 11 15 ‫الطق�س‬ ‫حالة‬ ‫مواقيت‬ ‫ال�صالة‬ ‫الفجر‬ ‫الظهر‬ ‫الع�صر‬ ‫املغرب‬ ‫الع�شاء‬ 06:08 01:01 16:03 18:29 19:49 ‫للمحروقات‬‫خزان‬‫يف‬‫النار‬‫ت�شعل‬‫�صاعقة‬ ‫�س‬،‫م‬ ‫ال�شروق‬... More

Read the publication