El Wassat
Read

El Wassat

by le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires

‫م�رشوع‬ ‫من‬ ‫بتيارت‬ ‫خلدون‬ ‫ابن‬ ‫جامعة‬ ‫ا�ستفادت‬ ‫نائب‬ ‫من‬ ‫علم‬ ‫ح�سبما‬ ,‫بيطري‬ ‫م�ست�شفى‬ ‫اجناز‬ ‫واال�ستثمار‬ ‫باال�ست�رشاف‬ ‫املكلف‬ ‫اجلامعة‬ ‫مدير‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬� ‫امل�سئول‬ ‫ذات‬ ‫أو�ضح‬�‫و‬ ‫عمارة‬ ‫بن‬ ‫احمد‬ 20 ‫مبلغ‬ ‫خ�ص�صت‬ ‫العلمي‬... More

Read the publication