EUROPAIN 2012 תערוכת
Read

EUROPAIN 2012 תערוכת

by Yves BENHAYOUN

‫ספטמבר‬2011 ‫בפאריז‬ ‫ייחודי‬ ‫אירוע‬ EUROPAIN + SUCCESSFOOD ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫עבור‬ ‫להשראה‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫מקור‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫וההסעדה‬ ‫האפייה‬ ‫בתחומי‬ ‫התאריכים‬ ‫בין‬3‫עד‬7‫במארס‬2011‫צפון‬ ‫פאריז‬ - ‫ווילפינט‬ ‫בפארק‬ ‫אחרי‬ ‫החיפוש‬ ‫הפכו‬... More

Read the publication