Instrucció tècnica complementària núm. 18 Reglament articles pirotècnics i cartutxeria
Read

Instrucció tècnica complementària núm. 18 Reglament articles pirotècnics i cartutxeria

by Lo Carranquer

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 113 Dissabte 8 de maig de 2010 Secc. I. Pàg. 186 Quantitat màxima en prestatgeries de la zona de venda. Limitacions de venda. Aquestes autoritzacions per a establiments... More

Read the publication