تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان  نمره‌كانی دوانزه‌یوێژه‌یی سالی 2011 بۆ 2012 تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان
Read

تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان نمره‌كانی دوانزه‌یوێژه‌یی سالی 2011 بۆ 2012 تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان

by mustafa saman

‫ژ. ئهزموونی‬‫سيانی‬ ‫ناوی‬‫قوتابخانه‬ ‫زمانى‬ ‫كوردى‬ ‫عهرەبی‬ ‫ئاين‬ ‫و‬ ‫ئينگليزی‬‫بيركارى‬‫ميژوو‬‫جوگرافيا‬‫ئابوری‬‫سهرجهم‬ 80001‫عبدﷲ‬ ‫کريم‬ ‫کاوه‬ ‫ئاودێر‬‫کوڕان‬ ‫ئا. سهروەرانی‬74608170677068490 80002‫ڕحمان‬ ‫محمد‬ ‫واحد‬ ‫برێز‬‫کوڕان‬ ‫ئا.... More

Read the publication